กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์
กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์

ตะวันลับขอบฟ้า
ยังกลับคืน ชื่นฟ้าใส
นอนหลับคราใด
ขอให้ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์
กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์