กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์
กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์

คืนนี้ขอให้…หลับฝันดี
ตื่นมาอีกที…เจอสิ่งดีๆตลอดวัน

ฝันดีราตรีสวัสดิ์ 💖

กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์
กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์