กลอนฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันนี้มีกลอนฝันดีมาส่งเข้านอน

ดวงดาววิบวับ
แสงจันทร์นวลผ่อง
ยองใยอยู่บนฟ้า
ให้หลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี