กลอนฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันนี้มีกลอนฝันดีมาส่งเข้านอนค่ะ

ค่ำคืนนี้
ขอให้…ฝันหวาน
และฝันดี
ตื่นอีกที
ขอให้..เจอสิ่งดีๆ
ตลอดวัน

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี ราตรีสวัสดิ์
กลอนฝันดี ราตรีสวัสดิ์