กลอนฝันดี

วันนี้วักลอนฝันดีมาส่งเข้านอนนะ

คืนนี้ดาวน้อยช่างทอแสง
จะจำแลงเป็นลมพัดไปหา
จุมพิตยามนิทรา
หอมแก้มซ้ายขวาทุกค่ำคืน
หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

ฝันดีนะ

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี