กลอนฝันดี

คืนนี้มีกลอนฝันดีมาส่งเข้านอนค่ะ

ราตรีสวัสดิ์ คนไกล
สุดจะห้ามใจ คิดถึง
ฝากแสงดาวพราว คะนึง
กระซิบบอกเธอ ฝันดี

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี