กลอนฝันดี

แวะมาบอกฝันดีนะ

แกะหนึ่งตัว..นอนไม่หลับ
แกะสองตัว..หลับอยู่ไหม
แกะสามตัว..คิดถึงใคร
แกะสี่ตัว..คิดถึงเธอ
หลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์

~กลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี