กลอนฝันดี

ฝันดีนะเธอ เธอนั่นแหละ ❤️

ตะวันลับขอบฟ้า
ยังกลับคืนชื่นฟ้าใส
นอนหลับคราใด
ขอให้ฝันดี..ราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี