กลอนฝันดี
กลอนฝันดี

กลอนฝันดี

ขอดวงดาว
ดูแลเธอยามหลับฝัน
ขอสายลมพัด
ให้เธอหลับฝันดี

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี