กลอนฝันดี
กลอนฝันดี

กลอนฝันดี

ฝากสายลม…ไปทักทาย
ฝากดวงดาว..ช่วยดูแล
ฝากจันทรา…บอกฝันดี

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี