กลอนฝันดี
กลอนฝันดี

กลอนฝันดี

วันนี้มาส่งเข้านอนด้วยกลอนฝันดีนะ

..ค่ำคืนนี้
ขอให้..
ฝันดี
ตลอดคืน

ฝันดีราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี