กลอนฝันดี
กลอนฝันดี

กลอนฝันดี

คิดถึงเธอ..คิดถึงเธอ..
คิดถึงเธอ..มากรู้ไหม..
คิดถึงเธอ..มากที่สุด..หมดทั้งใจ
คิดถึงใคร..คิดถึงเธอ..

หลับฝันดี.
..ราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี