กลอนฝันดี

วันนี้มีกลอนฝันดีมาส่งเข้านอนค่ะ

จันทร์เอ๋ยจันทร์จ๋า
ดวงดาวทอแสง
พระอาทิตย์ยามแลง
ฝากดูแลเธอ
หลับฝันดี..ราตรีสวัสดิ์

กลอนฝันดี
กลอนฝันดี