คำกลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์
คำกลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์

คำกลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์

คิดถึงเธอ..คิดถึงเธอ..
คิดถึงเธอ..มากรู้ไหม..
คิดถึงเธอ..มากที่สุด..หมดทั้งใจ
คิดถึงใคร..คิดถึงเธอ..

หลับฝันดี..
..ราตรีสวัสดิ์

คำกลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์
คำกลอนฝันดีราตรีสวัสดิ์