คำคมความรัก

วันนี้มีคำคมความรักมาฝาก
คนที่ไม่เคยได้รับความรักจากผู้อื่น ย่อมรักใครไม่เป็น
– ราฟาเดล

คำคมความรัก
คำคมความรัก