คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ
คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ

คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ

ยอมแพ้ได้ไง หัวใจยังเต้นอยู่

ยอมแพ้ได้ไง หัวใจยังเต้นอยู่
นกกระจอก