คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ
คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ

คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ

อดีตเปลี่ยนได้ แค่ทำปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม

อดีตเปลี่ยนได้ แค่ทำปัจจุบันให้ดีกว่าเดิม
นกกางเขน