คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ
คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ

คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ

เดินทางไกล ใจต้องกว้าง

ทุ่งดอกบัวตอง

เดินทางไกล ใจต้องกว้าง
ทุ้งดอกบัวตอง