คำคมชีวิต ความรักและกำลังใจ

วันนีมีคำคมมาฝากจ้า

ไม่ว่าจะดีหรือเลว
“คำพูด”
จะเป็นสิ่งที่โฆษณาตัวตนของท่านเสมอ

คำคม
คำคม