คำคมชีวิต ธรรมมะสะกิดใจ

วันนี้มีคำสอนพระมาฝากจ้า

ขอให้ความผิดที่แล้วมาแต่หนหลัง
มาสอนให้เราทำใหม่
ให้ถูกต้อง ให้ฉลาด

คำสอนพระ พุทธทาสภิกขุ

คำคมชีวิต ธรรมมะสะกิดใจ
คำคมชีวิต ธรรมมะสะกิดใจ