คำคมชีวิต ธรรมมะสะกิดใจ

วันนี้มีรูปดอกบัวสีขาว พร้อมคำคมชีวิต คำสอนพระธรรมมะสะกิดใจมาฝากค่ะ

ทนที่วิเศษที่สุดนั้นคือ ทนต่อความบีบคั้นของกิเลสนั้นเอง กิเลสมันจะบีบคั้นเราอยู่เสมอ
คำสอนพระ พุทธทาสภิกขุ

คำคมชีวิต ธรรมมะสะกิดใจ
คำคมชีวิต ธรรมมะสะกิดใจ