คำคมชีวิต

อย่าขับรถเร็ว
เกินกว่าที่
เทพผู้พิทักษ์
ท่านจะบินตามทัน

ด้วยรักและห่วงใย

คำคมชีวิต
คำคมชีวิต