คำคมชีวิต

วันนี้มีคำคมชีวิตนะ

คนที่ทำให้คนอื่นหัวเราะ
ได้เปรียบกว่า
คนที่ทำให้คนอื่นครุ่นคิด
คำคม มัลคอม เดล ชาซัล

คำคมชีวิต
คำคมชีวิต