คำคมชีวิต

วันนี้มีคำคมมาฝาก

คำพูดเรียกคนตายขึ้นจากหลุมได้
ฝังคนเป็นลงหลุมก็ได้
คำคม ไฮน์ริซ ไฮเน

คำคมชีวิต
คำคมชีวิต