คำคมชีวิต

วิสัยทัศน์เป็นศิลปะแห่งการมองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็น
คำคม โจนาทาน สวิฟ

คำคมชีวิต
คำคมชีวิต