คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สกิดใจ

ทุกๆวัน อาจไม่ใช่วันที่ดี
แต่มันก็มีสิ่งดีๆ บางสิ่ง
เกิดขึ้นทุกๆวัน

– อลิซ มอร์ส เอิร์ล

คำคมชีวิต
คำคมชีวิต