คำคมชีวิต

คำคมชีวิต

อดีตอาจเป็นสถานที่น่าเยี่ยมเยียน
แต่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะอยู่เลย
– โทมัส เจฟเฟอร์สัน –

คำคมชีวิต
คำคมชีวิต