คำคมชีวิต
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต

มรสุมเกิดขึ้นได้ ก็หายไปได้เหมือนกัน

คำคมชีวิต
คำคมชีวิต