คำคมนักวิทยาศาสตร์

คำคมนักวิทยาศาสตร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

“มีไม่กี่คนหรอก ที่เห็นด้วยตาและรู้สึกด้วยหัวใจของตนเอง”

คำคม อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎี เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20

คำคมนักวิทยาศาสตร์
คำคมนักวิทยาศาสตร์