คำคมนักวิทยาศาสตร์
คำคมนักวิทยาศาสตร์

คำคมนักวิทยาศาสตร์

วันนี้มีคำคมนักวิทยาศาสตร์มาฝากค่ะ

ไม่มีอะไรในชีวิตนี้
ที่เราต้องกลัว
เราแค่ต้องเข้าใจมัน

คำคมนักวิทยาศาสตร์ มารี กูว์รี นักเคมีผู้ค้นพบรังสีเรเดียม ที่ใช้ยับยั้งการขยายตัวของมะเร็ง ทำให้ มารี กูว์รี ได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้ง


คำคมนักวิทยาศาสตร์
คำคมนักวิทยาศาสตร์