คำคมพระ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วันนี้วันพระ
คำคมพระ คำสอนพระ ธรรมะสะกิดใจ

สิ่งไม่ควรพูด อย่าพูด
สิ่งที่เป็นภัย ออกจากปากเป็นภัยทันที
สิ่งที่เป็นคุณ ออกจากปากเป็นคุณเป็นธรรมทันที
ให้รักษาตัวเอง รักษาอย่างนั้

คำคม คำสอน หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

คำคมพระ คำสอนพระ ธรรมะ
คำคมพระ คำสอนพระ ธรรมะ