คำคม คำสอนพระ ธรรมมะ ข้อคิดดีๆ
คำคม คำสอนพระ ธรรมมะ ข้อคิดดีๆ

วันพระ

วันนี้วันพระ ตั้งมั่นในความดี รักษาใจให้ผ่องใส

ฉันเกิดมาเพื่องาน อยู่เพื่องาน
งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข
ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน

คำคมพระคำ ธรรมะ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

คำคมพระคำ ธรรมะ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
คำคมพระคำ ธรรมะ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ