ธรรมมะ
ธรรมมะ

คำคมพุทธทาสภิกขุ

วันนี้มีธรรมมะกับรูปดอกบัวสีฟ้ามาฝาก

การกระทำของตนเอง
ก็ยังมิได้ถูกใจตนเองเสมอไป
นับประสาอะไร จากการกระทำของผู้อื่น

คำคม คำสอนพระ ธรรมมะ พุทธทาสภิกขุ

คำคม คำสอนพระ ธรรมมะ
คำคม คำสอนพระ ธรรมมะ