คำคม ชีวิต ความรักและกำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรักและกำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรักและกำลังใจ

ความทุกข์ในอดีตจะเบาบางลง
ถ้าพยายามเข้าใจว่า มันได้ผ่านไปแล้ว

คำคม ชีวิต ความรักและกำลังใจ