คำคม ชีวิต ความรักและกำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรักและกำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรักและกำลังใจ

ความฉลาดคือ ศรัทธาในตัวเราเอง ทรัทธาในพละกำลังของตัวเอง
คำคม แมกซิม กอร์กี้ นักประพันธ์ชาวรัสเซีย

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ