คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คุณสามารถเป็นหนึ่งในล้านได้
อย่าให้ความท้อถอยมาทำลายความสำเร็จ
คำคม เดวิด เบคแฮม
นักฟุตบอล

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ