คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

กล้าก้าวข้ามความกลัว
แล้วลงมือทำสิ่งที่เราอยากทำ
คำคม วิโอเล็ต วอเทียร์

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ