คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

ทุกสิ่งแฝงด้วยอดีต เศร้าไปจะมีประโยชน์อะไรร่าา
หัวเราะหน่ะย่อมดีกว่าร้องไห้ว่าม้าา 😊

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ