คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

การประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น
ไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้ม แต่เพราะเรา
สามารถลุกขึ้นได้ในทุกครั้งที่ล้ม
คำคม เนลสัน โรลีลาลา แมนเดลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2542

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ