คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

ชีวิตคือโอกาส โอกาสทำดี

ชีวิตคือโอกาส โอกาสทำดี