คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

ทุกๆวันอาจไม่ใช่วันที่ดี แต่มันก็มีสิ่งดีๆบางสิ่งเกิดขึ้นในทุกๆวัน
คำคม อลิซ มอร์ส เอิร์ล นักประวัติศาสตร์และนักเขียนชาวอเมริกัน

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ