คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

ความดีจะช่วยให้คนมีคุณค่า เวลาจะช่วยเผยธาตุแท้คน

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ