คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

ใจเย็นเหมือนสายลมพัดผ่าน ใจร้อนจะร้อนใจเปล่า

ดอกหญ้า

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ