คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

ความศรัทธามีพลังอันยิ่งใหญ่ มันจะผลักดันให้คุณทำในสิ่งที่ คนอื่นไม่เชื่อว่าคุณจะทำได้
คำคม ไดซุกุ อิเกดะ ประธานของสมาคมสร้างคุณค่าสากล

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ