กฎของเมอร์ฟี
กฎของเมอร์ฟี

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

วันนี้มีคำคมนักวิทยาศาสตร์มากับรูปทะเลยามเย็นมาฝากค่ะ

ทุกสิ่งที่สามารถผิดพลาด จะผิดพลาด
คำคม กฎของเมอร์ฟี

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ