คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

ไม่กลัวที่จะมีความทุกข์
คนทั้งโลกล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อย

ไม่กลัวที่จะมีความทุกข์
คนทั้งโลกล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อย
ไม่กลัวที่จะมีความทุกข์
คนทั้งโลกล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น
ไม่ว่าจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อย