คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

คำคม ชีวิต ความรัก กำลังใจ

รักคือการให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

รักคือการให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
รักคือการให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน