คำคม ชีวิต ความรัก และกำลังใจ

วันนี้มีคำคมนักแสดงดารา บรูส ลี มาฝากนะ

เลือกใช้สิ่งที่มีประโยชน์
ทิ้งสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไป
และใส่สิ่งที่เป็นตัวเราเองโคยเฉพาะลงไปด้วย

คำคม ชีวิต ความรัก และกำลังใจ
คำคม ชีวิต ความรัก และกำลังใจ