คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ
คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ

คำพระสอน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

วันนี้วันพระ

ทำความดีต้องไม่ท้อถอย ใครไม่ทำ เราก็ทำของเรา

คำคม คำพระสอน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

คำคม คำพระสอน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
คำคม คำพระสอน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ