คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ
คำคม ธรรมมะ คำสอนพระ

คำสอนพระ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วันพระกับธรรมะสกิดใจ

เกิดมาแล้ว รักความสงบ ให้มีศิลธรรมไว้ประจำใจทุกๆคน โลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็น

คำคม คำสอนพระ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

คำคม คำสอนพระ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
คำคม คำสอนพระ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ